آگهی های ویژه

نام گروه

چراغ معاینه LED

تماس بگیرید | 22 روز پیش

، اصفهان

نام گروه

دستگاه کشش گردن و کمر (ترکشن) مدل POWER TRACMED 110

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

هموگلوبین متر پرتابل

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

بیوشیمی پرتابل POCT Dry Reagent

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

تشخیص مولکولی ایزوترمال

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

تیشو پروسسور اولتراسوند

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

سل کانتر

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

یورین آنالایزر فول اتوماتیک

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

کواگولیشن

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

کواگولیشن

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

اتوآنالایزر بیوشیمی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

الایــزا

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

ترازو -وزن سنجی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

ترازو -وزن سنجی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

فریزر_و_تجهیزات_بیو_مدیکال

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

اسپکتروفتومترها

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

سیستمهای_کروماتوگرافی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

مایکروپتیک

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

مایکروپتیک

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

Clearbridge BioMedics

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

Clearbridge BioMedics

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

تشخیص مولکولی سریع

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

تزریق و سرم درمانی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

انکوباتور ديجيتال

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

روتاتور

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

ترازوی حساس آزمايشگاهی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

ترازوی حساس آزمايشگاهی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

همزن مکانیکی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

بن ماری اولتراسونیک ديجيتال سری LBS

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

شیکر ارلن بالن خطی و اوربیتالی دیجیتال

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

هات پلیت مگنت دار

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

باتل کشت خون

0 تومان | 4 ماه پیش

،

نام گروه

دستگاه کشت خون و مایعات استریل بدن

0 تومان | 4 ماه پیش

،

نام گروه

دستگاه کشت خون و مایعات استریل بدن

0 تومان | 4 ماه پیش

،

نام گروه

کارت های وایتک

0 تومان | 4 ماه پیش

،

نام گروه

Saline Solution for Vitek2

0 تومان | 4 ماه پیش

،

نام گروه

کیت های وایداس

0 تومان | 4 ماه پیش

،

نام گروه

کیت های وایداس

0 تومان | 4 ماه پیش

،

نام گروه

کیت های وایداس

0 تومان | 4 ماه پیش

،

نام گروه

محلول های ضدعفونی کننده

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

Spectrometers

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

استرلیزاتورها

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

shaker

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

oven

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

سیستم رومیزی جذب بخار

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

سیستم رومیزی جذب بخار

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

قراردادن لامل بر روی لام

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

دکلسیفیکاسیون

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

ذوب کن پارافین

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

روتاری میکروتوم

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

سیستم بازیافت محلولها

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

سیستم بازیافت محلولها

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

تیشو امبدینگ

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

تیشو پروسسور

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

حمام شناور ساز بافت

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

Digital Macroscopy

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

Rotoscriber

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

Signature Slide Priner

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

Tissue drying oven

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

هود

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

هود

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

میز مخصوص رنگ آمیزی

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

هودهای کلاس 2

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

هودهای کلاس 2

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

اتوکلاوهای بیمارستانی

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

Lab Automation and Middleware

0 تومان | 7 ماه پیش

،

نام گروه

Lab Automation and Middleware

0 تومان | 7 ماه پیش

،

نام گروه

Immunoassay

0 تومان | 7 ماه پیش

،

نام گروه

چسب سیتولوژی | Faramount

0 تومان | 8 ماه پیش

،

نام گروه

روغن ایمرسیون | Immersion Oil

0 تومان | 8 ماه پیش

،

نام گروه

مواد و لوازم مصرفی عمومی

0 تومان | 8 ماه پیش

،

نام گروه

کیت رنگ آمیزی گرم | Gram

0 تومان | 8 ماه پیش

،

نام گروه

حمام پارافین

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

همزن مغناطیسی با هات پلیت و مگنت

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

هات پلیت بزرگ

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

پی اچ متر دیجیتال

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

کلنی کانتر دیجیتال

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

آب مقطرگیری

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

سیستم ماکروکجلدال

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

سیستم سوکسله

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

کوره الکتریکی

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

بن ماری جوش 8 خانه

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

آون (فور)

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

اینکوباتور(اتو) یخچالدار

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

اينکوباتور (اتو) 20، 53 و 110 ليتري

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

بن ماری ترموستاتیک (جوش - سرلوژی )

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

شیکر ارلن و بالن

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

روتاتور

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

(آسیاب گلوله ای) بالمیل

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

شيکر الک

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

شیکر الک آرد

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

بهم زن الکتریکی دیجیتال

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

شيکر لوله (ورتکس ميکسر)

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

سانتریفیوژ یونیورسال دیجیتال

0 تومان | 9 ماه پیش

،