آگهی های ویژه

نام گروه

تست 111

0 تومان | 24 روز پیش

،

نام گروه

دستگاه کشش گردن و کمر (ترکشن) مدل POWER TRACMED 110

تماس بگیرید | 3 ماه پیش

، تهران

نام گروه

Lab Automation and Middleware

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

Lab Automation and Middleware

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

Immunoassay

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

چسب سیتولوژی | Faramount

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

روغن ایمرسیون | Immersion Oil

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

مواد و لوازم مصرفی عمومی

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

کیت رنگ آمیزی گرم | Gram

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

حمام پارافین

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

همزن مغناطیسی با هات پلیت و مگنت

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

هات پلیت بزرگ

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

پی اچ متر دیجیتال

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

کلنی کانتر دیجیتال

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

آب مقطرگیری

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

سیستم ماکروکجلدال

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

سیستم سوکسله

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

کوره الکتریکی

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

بن ماری جوش 8 خانه

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

آون (فور)

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

اینکوباتور(اتو) یخچالدار

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

اينکوباتور (اتو) 20، 53 و 110 ليتري

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

بن ماری ترموستاتیک (جوش - سرلوژی )

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

شیکر ارلن و بالن

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

روتاتور

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

(آسیاب گلوله ای) بالمیل

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

شيکر الک

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

شیکر الک آرد

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

بهم زن الکتریکی دیجیتال

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

شيکر لوله (ورتکس ميکسر)

0 تومان | 10 ماه پیش

،

نام گروه

سانتریفیوژ یونیورسال دیجیتال

0 تومان | 10 ماه پیش

،