آگهی های ویژه

نام گروه

ترازو -وزن سنجی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

ترازو -وزن سنجی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

فریزر_و_تجهیزات_بیو_مدیکال

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

سیستمهای_کروماتوگرافی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

تزریق و سرم درمانی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

انکوباتور ديجيتال

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

روتاتور

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

ترازوی حساس آزمايشگاهی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

ترازوی حساس آزمايشگاهی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

همزن مکانیکی

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

بن ماری اولتراسونیک ديجيتال سری LBS

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

شیکر ارلن بالن خطی و اوربیتالی دیجیتال

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

هات پلیت مگنت دار

0 تومان | 3 ماه پیش

،

نام گروه

محلول های ضدعفونی کننده

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

استرلیزاتورها

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

shaker

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

oven

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

سیستم بازیافت محلولها

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

سیستم بازیافت محلولها

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

Signature Slide Priner

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

Tissue drying oven

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

هود

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

هود

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

میز مخصوص رنگ آمیزی

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

هودهای کلاس 2

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

هودهای کلاس 2

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

اتوکلاوهای بیمارستانی

0 تومان | 6 ماه پیش

،

نام گروه

همزن مغناطیسی با هات پلیت و مگنت

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

هات پلیت بزرگ

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

پی اچ متر دیجیتال

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

آب مقطرگیری

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

سیستم ماکروکجلدال

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

سیستم سوکسله

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

کوره الکتریکی

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

بن ماری جوش 8 خانه

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

آون (فور)

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

اینکوباتور(اتو) یخچالدار

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

اينکوباتور (اتو) 20، 53 و 110 ليتري

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

بن ماری ترموستاتیک (جوش - سرلوژی )

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

شیکر ارلن و بالن

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

روتاتور

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

شیکر الک آرد

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

بهم زن الکتریکی دیجیتال

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

شيکر لوله (ورتکس ميکسر)

0 تومان | 9 ماه پیش

،

نام گروه

سانتریفیوژ یونیورسال دیجیتال

0 تومان | 9 ماه پیش

،