آگهی های ویژه

نام گروه

الکتروکاردیوگراف مبتنی بر رایانه مدل: PC216

تماس بگیرید | 26 روز پیش

، اصفهان

نام گروه

الکتروکاردیوگراف 12 کاناله Cardioline مدل ar2100

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

الکتروکاردیوگراف 3 کاناله سعادت مدل DENA 350

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

الکتروکاردیوگراف سعادت مدل DENA 650

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

دستگاه الکتروکاردیوگراف البرز 2000

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

الکتروکاردیوگراف بایونت BIONET مدل Cardio care7

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

الکتروکاردیوگراف BIONET مدل cardio care 3000

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

دستگاه الکتروکاردیوگراف 12 کاناله مدل (ECGMAC)

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

الکتروکاردیوگراف بایونت BIONET مدل cardio care 2000

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

آتل انگشت ادور مدل Woolen

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

،

نام گروه

آویز دست شانه ای آدور (ador)

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

،

نام گروه

آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی آدور (ador)

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

،

نام گروه

آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی آدور (ador)

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

،

نام گروه

مچ بند قابل تنظیم الاستیک با استرپ آدور (ador)

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

،

نام گروه

مچ شست بند آتل دار آدور (ador)

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

،

نام گروه

آتل انگشت آدور (ador)

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

،

نام گروه

دستگاه الکتروشوک همگانی (Mediana) مدل (AED) A10

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

دستگاه الکتروشوک (GS Elektromedizinische) مدل Corpuls3

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

الکتروشوک bexen مدل reanibex800

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

دستگاه الکتروشوک زول ZOLL مدل M Series

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران

نام گروه

الکتروشوک مارک ZOLL مدل R Series

تماس بگیرید | 1 ماه پیش

، تهران